• DYRE PLANER: Prosjekterleder Gunnar Ridderstrøm presenterte i dag de seneste planene fra Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen. FOTO: Kjartan Bjelland

Kristiansandsvei til 12,5 mrd

12,5 milliarder vil det koste år bygge ny ringvei forbi Kristiansand, samtidig som man bygger gang— og sykkelveier og forbedrer lokalveier.