• FOTO: Hallgeir Oftedal

Staten vil avvise Viggo Kristiansens krav

Regjeringsadvokaten kommer til å be Oslo tingrett avvise Viggo Kristiansens krav om ny prøving etter domfellelsen i Baneheiasaken.