• VITNEAVHØR: Sorenskriver Yngve Svensen viser at fra et møtelokale i Kristiansand tingrett kan vitner videoavhøres, samtidig som vitnet kan følge medpå monitoren fra det sted selve rettssaken pågår. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

–Vi er forberedt