ARENDAL: – Vi har færre og færre ulykker. Hittil i år er 22 drept i hele region sør, mot 45 i hele i fjor. Det er selvfølgelig 22 for mange, men nedgangen viser at vi er på rett vei, sier regionsveisjef Kjell Inge Davik.

Møtefri vei

For budsjettforslaget som ble lagt frem i går gleder han seg over at det har fokus på trafikksikring gjennom flere og flere møtefrie strekninger. Det er bevilget penger til å ferdigstille arbeidet med midtdelere på E18 gjennom Grimstad. Når de siste fire kilometerne er delt, kan man kjøre helt fra Arendal til Kristiansand uten risiko for møteulykker. I tillegg fortsetter arbeidet med midtdelerne i Trybakken og i Flekkefjord.

– Midtdelerne har stor effekt, sier regionveisjefen.

Han arbeider for at hele E18 og E39 skal bli ”møtefri” innen 2024. Davik peker også på at riksvei 9 fra Krokå til Langeid i Setesdal skal utbedres, som eneste nye konkrete veiprosjekt. I likhet med de fleste veiprosjektene var dette avslørt lenge før statsbudsjettet ble lagt frem.

Planlegging

De som ventet på penger til de store E18— og E39-prosjektene på statsbudsjettforslaget ble nok skuffet. Disse linjene legges når Nasjonal Transportplan har et høringsuktast ferdig i februar. Men ifølge Davik signaliserer 26 millioner ekstra til planlegging av nye veier at det ligger positivt an for de store prosjektene i transportplanen. Der vil det ligge signaler i forhold til E18 fra Tvedestrand til Arendal, E39 vest for Kristiansand og stamveinettet rundt Kristiansand.

– Det blir mye trykk på E18 og E39 i planperioden som går fra 2014 til 2023. De ekstra pengene gjør at vi kan planlegge godt, sier Davik. I fjor måtte veivesenet for en periode legge planleggingen av E18 fra Tvedestrand til Arendal i skuffen fordi det ikke ble bevilget penger. Den tiden ser det ifølge Davik ut til å være slutt på.

– Vi ser at det er større sammenheng mellom planene og bevilgningene i budsjettet, sier han.

Diskuterer ikke

I Fædrelandsvennen gikk nylig lokalpolitiker Hans Otto Lund (H) i Kristiansand ut og sa at Kristiansands-regionen burde komme foran Tvedstrand – Arendal, fordi de hadde ferdigregulert traseen. Den diskusjonen vil ikke regionveisjefen ta.

– Dette er politikk. Vi gjør som politikerne vil.

– Men dere kan gi faglige råd.

– Det skal vi gjøre, men hva de går ut på får du ikke vite før i februar.