• LEI: Sandra K. Meiholt (t.v.) og moren Kristin Yttervik har innlevert alt Nav Vennesla har krevd av dokumentasjon i forbindelse med Meiholts søknad om uførepensjon. Nav svarte med avslag, deretter beklaget feil saksbehandling. Nå ber de henne søke på nytt. FOTO: Frode Lindblom

Nav legger seg flate etter feil

Hun fikk avslag på søknaden om varig uførepensjon. Nav Vennesla innrømmer saksbehandlingsfeil og beklager sterkt, men fraråder Sandra K. Meiholt (24) å klage.