Driftsbygning med dynamitt, sveiseflasker og diesel brant ned

Brannvenet måtte holde god avstand mens denne nye driftsbygningen brant ned til grunnen.