• SKI I SKIBOKSEN: Pakk ski i skiboksen, råder Norsk Luftambulanse. Å stappe skiboksen full med annen bagasje kan få store konsekvenser ved en bråstopp eller kollisjon. FOTO: Norsk Luftambulanse

Slik pakker du bilen riktig

— Selv et mindre trafikkuhell kan bli svært alvorlig dersom bilen er pakket feil.