Fløyet til Oslo med dykkersyke

Dykket utenfor Høvåg hadde vært vellykket, helt til mannen (49) skulle i land.