Slo til vakt på Palmesus

En av vaktene under fjorårets arrangement Palmesus ble plutselig slått i ansiktet. Det oppstod skader på tre av fortennene.