Slår slag mot kreft

Lillesandsordfører Arne Thomassen slo i dag en golfball 20 meter nærmere Nordkapp.