– Veldig gøy, jeg har lyst å få en sånn hjemme, sier 10-åringen Hannah Sandnæs (nærmest), her sammen med klassevenninnene Kornelia Marie Rekdal og Solveig Evensen. St. Franciskus skole fra Arendal er de første som tester opplegget ved Vitensenteret Sørlandet. – Veldig gøy, jeg har lyst å få en sånn hjemme, sier 10-åringen Hannah Sandnæs (nærmest), her sammen med klassevenninnene Kornelia Marie Rekdal og Solveig Evensen. St. Franciskus skole fra Arendal er de første som tester opplegget ved Vitensenteret Sørlandet. Foto: Vegard Damsgaard

Ny viten til alle femteklassinger

Som første kommune i landet lar Kristiansand alle femteklassinger lære om programmering og koding, for å møte en stadig mer digital verden.