KRISTIANSAND: Det opplyser politimester Kjerstin Askholt i en e-post til Fædrelandsvennen.

– Når det nå stilles spørsmål ved politiets håndtering skal det ikke være noen tvil om at denne saken følges opp skikkelig. Derfor har vi også oversendt saken til Spesialenheten for politisaker for å få vurdert om det skal iverksettes etterforsking, sier Askholt i e-posten. Spesialenheten skal nå vurdere om det er grunnlag for å iverksette etterforskning.

Tirsdag kveld ble sju ungdommer innbrakt av politiet etter en konfrontasjon på Grim. Ifølge politiet er de sju i alderen 13–15 år.

På et tidspunkt går en av politibetjentene mot to ungdommer. Han løfter hånden og det kan se ut som han sprayer pepperspray mot dem. Foto: Privat

–Foreldre reagerte

I etterkant av hendelsen tok foreldrene til flere av ungdommene kontakt med advokat Knut Henning Larsen. Advokat Larsen tok kontakt med politiet og ba om at det ble vurdert å sende saken til Spesialenheten for politisaker. Spesialenhetens oppgave er å etterforske politiets tjenesteutøvelse.

– Det er ganske sjokkerende, sier advokat Knut Henning Larsen om deler av politiets håndtering av tumultene med en ungdomsgjeng på Grim onsdag kveld.

Larsen sendte også en video av hendelsen til politiet. Denne viser at politiet brukte pepperspray mot flere av ungdommene.

– Jeg har sett en liten videosnutt, og skjønner at den inngår i en større sammenheng. Likevel framstår det for meg veldig overraskende at en polititjenestemann går mot to ungdommer og velger å spraye dem med pepperspray, sa Larsen til Fædrelandsvennen.

Det var i dette området ved Idda på Grim at konfrontasjonene mellom ungdommene og politiet skjedde tirsdag kveld. Foto: Anders Mjaaland

– Nødvendig med maktmidler

Politiet har opplyst at ungdommene kastet stein mot politiet og gikk løs på flere av tjenestepersonene med slag og spark.

Politimester Kjerstin Askholt forsvarer maktbruken.

– I dette konkretet tilfellet anså politiet det som nødvendig å ta i bruk maktmidler mot ungdommene, til tross for deres unge alder, skriver Askholt.

Politiet var på stedet for å drive oppsøkende patruljevirksomhet. Ifølge politimesteren er politiet bedt om økt tilstedeværelse i dette området.

Bedt om økt synlighet

– Agder politidistrikt har i vår trusselvurdering for 2023 pekt på en økende bekymring knyttet til enkelte ungdomsmiljøer og aktører under 23 år. Situasjonen det henvises til dreier seg om politiets håndtering av en situasjon knyttet til en gruppe på syv ungdommer i alderen 13 til 15 år, i et området av Kristiansand der politiet er bedt om økt synlig tilstedeværelse, opplyser Askholt.

Tre av ungdommene ble anmeldt for vold mot politiet. Fire andre er anmeldt for forulemping av eller trusler mot politiet. Hendelsen er nå under etterforsking.

– Saken har høy prioritet i politiet for å ivareta de involverte, og kartlegge sakens omstendigheter og foranledning for politiets maktbruk. Vi mener å ha tegnet oss et godt bilde av hendelsen på Grim. Saken følges nå opp sammen med kommune og andre samvirkeaktører som allerede er involvert i saken, opplyser Askholt.