Samtlige naboer har skrevet under mot fortetting

foto