– Mange er i krise, og temaet kan være sårt å diskutere