Forsøker å lokke barn inn i bil

Ved flere anledninger de siste dagene skal barn i Arendal ha blitt forsøkt lokket inn i biler av ukjente personer.