• TILBUD: Leder i Norges Bondelang Bjarne Undheim (th) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Knut Sjøvold leser statens tilbud i landbruksoppgjøret lørdag. FOTO: Scanpix

Jordbruksoppgjøret i havn på overtid

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige om en avtale onsdag kveld, nesten 21 timer på overtid. Avtalen er langt fra det opprinnelige kravet fra bondeorganisasjonene.