- Kan bli dyrt å gamble

Kameraene i fotoboksene plasseres og justeres etter en månedlig liste som politiet sender til Statens Vegvesen.