• FOTO: Scanpix

Vedtok røyke- og snusforbud

Fylkestinget i Vest-Agder bestemte i dag å stramme inn røyke— og snusbestemmelsene for videregående skoler ytterligere.