• SKYTESKIVER: Direktør Kjell Vinkes (t.v.) og Tore Storhaug i Vest-Agder Kollektivtrafikk fikk kritikk fra foreldrene for dårlig informasjon om problemene med skoleskyssen. Verneombud Olav Nilsen i Sørlandsruta til høyre. FOTO: Torbjørn Witzøe

Må skrive busskontrakt

Elevene ved Byremo undomsskole får faste plasser på skolebussen, og må skrive under på en kontrakt der de forplikter seg til å oppføre seg bra.