• INNSTILLER DRIFTEN: - Hvis kommunen ikke opprettholder leieavtalen, må vi stenge, sier Erik Berglihn (t.v.), her sammen med støttespiller Hans Otto Lund (H), leder av byutviklingsstyret, foran hovedhuset på Dvergsøya. FOTO: Vegard Damsgaard

Stenger på Dvergsøya

Erik Berglihn føler seg så motarbeidet av Kristiansand kommune at han vil stenge Arnebergs Gjæstgiveri på Dvergsøya.