— Noen kommuner har mange gamle og syke, mens andre har nesten bare ungdom. Alderssammensetningen er en viktig faktor, arbeidsmarkedet er en annen, forklarer Kjetil Telle, forsker i Statistisk sentralbyrå.Han har forsket på uføretallene, og kommet frem til flere overraskende konklusjoner.- I et nabolag der to blir uføretrygdet, tar de som regel med seg en til fra samme område i løpet av noen år. Det viser at uføretrygd smitter, og det er en oppsiktsvekkende oppdagelse, sier han.Forskerne har tre mulige forklaringer på smitteeffekten.- Når man har venner som blir uføretrygdet, kan de gi informasjon om hvordan man går frem for selv å bli trygdet. Det skjer også noe med de sosiale normene når flere blir uføre. Det er ikke så sosialt negativt å bli ufør i en kommune der 19 prosent er det fra før. I tillegg er det bedre å være ufør hvis man har venner å være sammen med som også har fri, forklarer Telle.Men han mener ikke forskningen beviser at folk misbruker trygdesystemet.- Det kan finnes en del folk som egentlig er for syke til å jobbe, men som likevel jobber fordi de frykter stigmatisering og sosial utstøting. Når det blir mer akseptert å være uføretrygdet, kan det være bra for dem å slutte å jobbe, mener han.