• FULL FYR: Huset på Nodeland brant ned til grunnen.

Hus brant ned på Nodeland