Kristiansand har de mest liberale skjenkebestemmelsene i landet. Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen slår alarm om skadevirkningene og ber politikerne stramme inn. Det politiske slaget står i bystyret over nyttår.Kristelig Folkeparti er allerede på krigsstien. Avhold er partiets spesialområde. KrF-toppen Jørgen Kristiansen skyver «de svakeste» foran seg og maner Høyre og Arbeiderpartiet til kamp. Slagplanen inneholder kraftig innstramming i skjenketidene. Problemet er at når KrF mobiliserer mot drikkekulturen, trekker potensielle allierte seg tilbake til skyttergravene. Partiets fanatisme blir for stram å svelge. Ordfører Per Sigurd Sørensen (H) og varaordfører Mette Gundersen (Ap) svarer i tåkete vendinger på Kristiansens invitt. For dette handler om mye mer enn tett omgang med KrF i skjenkesaken - og mennesker med alkoholproblemer. Blant annet om en utelivsnæring som tjener fett på at kranene er åpne så godt som døgnet rundt. Gjeldende bestemmelser levner ingen tvil om Kristiansand som byen å slukke tørsten i. Øl og vin kan skjenkes 21 timer i døgnet - fra 06.00 om morgenen til 03.00 om natten. Brennevin i 14 timer fra 13.00 til 03.00. Uteserveringen stenger heller ikke før. Bestemmelsene ble vedtatt i bystyret 18. november 1998 og gjort gjeldende fra 1. desember samme år. Det var et politisk basketak av dimensjoner for ni år siden. Og Arbeiderpartiet fikk så ørene flagret. Ikke minst av KrF, som mente Ap svek sin gamle fanesak - avholdssaken. Og Ap skiftet vitterlig side. Daværende partileder Jan Kittelsen forsvarte seg tappert med at gamle virkemidler for å få ned alkoholkonsumet var utgått på dato. KrF led et sviende nederlag. Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet sørget Ap for å gjennomføre alkohol-revolusjonen. Debatten i bystyret ble lang og intens - og avslørte at visst går det an å ha det moro uten alkohol. Ironien og humoren satt løst. Som da KrFs Roar Fjellvang kommenterte Frps ultraliberale holdning:- Jeg er sikker på at om Snadderkiosken hadde søkt om å få konjakk til pølsene sine, så hadde Frp sagt ja. Venstre-leder Dag Vige var også i det muntre hjørnet da han oppsummerte debatten med at ifølge statistikken hadde 12-13 av de 53 representantene i bystyret alkoholproblemer. De fleste tror sikkert en innskjerping av eksisterende skjenketider er urealistisk. De kan komme til å få seg en overraskelse. Ap blir utvilsomt utsatt for et formidabelt press - selvsagt fra KrF-hold, men også fra andre som mener den liberale skjenkepolitikken har for mange uheldige samfunnsmessige konsekvenser. Før bystyrevedtaket i 1998 hadde Ap stått for en restriktiv linje. Det kan nok hende at enkelte i partiet ni år senere mener vedtaket gikk for langt. Blant dem Kari Henriksen, som sitter i bystyret. Som leder av A-klinikken hudflettet hun i 1998 flertallet for å la alkoholen flyte. Uttalelser fra faglig hold bør tilsynelatende gjøre oppgaven lett for politikerne når saken kommer til behandling på nyåret. Politiet vil ha innstramming på grunn av all volden som følger med fulle og kranglevorne personer i byen på kvelds- og nattetid. Helseskadene ved alkoholmisbruk er veldokumenterte - og konsumet har økt faretruende. Legger bystyret utelukkende dette til grunn, må kranene stenges tidligere. KrF kommer til å bruke statistikker og faglige vurderinger for alt de er verd i det forestående alkoholslaget. Men det betyr ikke at flertallet i bystyret vil være interessert i å lytte på det øret. Særlig ikke hvis partiet messer for mye om å skjerme «de svakeste». For de fleste som frekventerer utestedene i byen kvalifiserer knapt til en plass i elendighetskategorien. At 90 prosent av alkoholkonsumet skjer hjemme, og bare 10 prosent ute, gjør at strengere skjenkebestemmelser ikke nødvendigvis vil ha den effekten KrF tror. Argumentasjonen fra partier som skyr restriksjoner er velkjent. Hvis ikke folk drikker ute, gjør de det hjemme. Med åpne kraner kommer omsetningen inn i kontrollerte former. Det hadde vært befriende om Høyre og Frp sa rett ut at skadevirkningene ikke er tungtveiende nok for å stramme inn. Og at de er villig til å betale de menneskelige og økonomiske omkostningene for at folk skal beholde ubegrenset frihet i forhold til alkohol. De som er kritiske til drikkevanene, har flere mektige motspillere. Utelivsbransjen ser for seg dommedag om skjenkebestemmelsene endres. Gjester Fædrelandsvennen intervjuet på utesteder i byen denne uken, fastslår at innstramming er noe tull. Byen blir sendt tilbake i steinalderen. Katastrofe-begrepet henger løst. Hva med turisme og kulturliv? Alkoholrevolusjonen har jo vært med å skape den utebyen så mange setter pris på, får vi høre. Andre byer lever med et langt strengere regime enn Kristiansand. Som Bergen og Stavanger. Uten at utelivet er merkbart skadelidende. Strengest er det for uteserveringen, som stenges ved midnatt i de to byene. Norsk ungdom drikker mer enn noensinne. I aldersgruppen 15-20 år er forbruket doblet de siste ti årene. Sanseløst inntak av alkohol blir dessuten mer vanlig. I helgene fraktes døddrukne ungdommer til akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansand for å pumpes. Tilgjengelighet og pris påvirker unges drikkevaner. Risikoen for avhengighet øker drastisk med tidlig drikkedebut. Voksne er rollemodeller for unges forhold til alkohol. For å få bukt med ungdomsfylla kan det være nødvendig med en mer restriktiv linje. Om det betyr noen tiltak som også gjør tilgangen til alkohol litt smalere for oss voksne, er ikke det noe vi bør akseptere?