Lørdag 10. november

Familievold, trafikkuhell og pizzakasting har preget nattens hendelser.