Misbrukte barn<br/> ble aldri avhørt

49 av guttene som skal ha blitt sexmisbrukt av «Lommemannen» ble ikke avhørt av politiet.