• OPPGITT: Andreas Skjærli er lei av å bli motarbeidet av Setesdalsbanen og Vennesla kommune. Nå dropper han planene om turistanlegg og kafé på Røyknes. Til høyre Røyknes stasjon, til venstre tomten Andreas ville bygge på. FOTO: Odd I. R. Uleberg

Gir opp alt i Vennesla

Turistanlegget på Røyknes blir ikke noe av. Andreas Skjærli gir opp alt i Vennesla. Han er mannevond på Setesdalsbanen og Vennesla kommune.