Hvordan unngå umoralsk sex

Jehovas vitner lærer unge hvordan de kan unngå prat om umoralsk sex. I mars-utgaven av Jehovas Vitners magasin ”Våkn opp!” sammenlignes det å prate om sex med det å planlegge væpnet ran.