Kjent for kommunen

Ansatte i kommunen kjenner til at eldre kjøper renholdshjelp privat. Men omfanget, har de ikke oversikt over.