• FOTO: Torstein Øen

Frykter enden

Menigheten Antiokias dommedagsdebatter har skapt et enormt engasjement på fvn.no. Gunnar Jeppestøl i Filadelfia Vennesla mener flere menigheter bør bli flinkere til å forkynne om dommens dag.