Vi ser for tiden en norsk utenrikspolitikk som splintres, ved at SV motarbeider norske NATO-oppdrag og Senterpartiet viser likegyldighet overfor EU.