• FOTO: Torbjørn Witzøe

Bompenger til 2020

Kun staten kan nå hindre at bompengeperioden i Lister blir forlenget med tre år.