Begjærte rekonstruksjon av morgenen Dan Eivind Lid ble drept