Arbeidsrettsadvokat mener det var riktig å dele oppsigelsesbrevet