Konsta­terer lovbrudd før eksplo­sjonen på Retur­kraft