Barne- og familie minister Kjell Ingolf Ropstad og stortingsrepresentant, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (KrF) mener vi må verne om den restriktive alkoholpolitikken. Barne- og familie minister Kjell Ingolf Ropstad og stortingsrepresentant, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (KrF) mener vi må verne om den restriktive alkoholpolitikken. Foto: Kristin Ellefsen

KrF går hardt ut mot Frps liberale alkoholpolitikk

Ifølge Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er Frps alkoholpolitikk et åpenbart skritt i feil retning. Gisle Meinenger Saudland (Frp) mener KrF mistenkeliggjør voksne som nyter en lovlig vare.