Anbefaler å stanse all fritidsaktivitet for videregåendeelever

foto