KRISTIANSAND: – Siden 17. mai har 105 russ blitt smittet i Kristiansand, fortalte kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Sammen med beredskapsleder i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, startet han fredagens ekstraordinære møte i formannskapet med å informere om koronasituasjonen etter utbruddet blant russen.

– Totalt er nå 179 smittet denne uken og over 700 er i karantene, sa Paulsen.

Til tross for de høye tallene, fortsetter de lokale tiltakene i kommunen til og med 4. juni.

(I en tidligere versjon av denne saken stod det at tiltakene skulle forlenges til 2. juni, fordi det var det som var oppgitt i kommunens presentasjon. Det riktige er altså 4. juni.)

Det forsvares med at det så langt viser seg at smittespredningen brytes før det sprer seg for langt ut i befolkningen.

– Vi ser så langt at vi klarer å begrense smitten til nærkontakter og husstander, sa Paulsen.

Les referat fra møtet i formannskapet nederst i artikkelen.

Kan ikke bli med på nasjonale lettelser

Like i forkant av møtet i formannskapet, hadde statsminister Erna Solberg (H) presentert trinn to av Norges gjenåpningsplan.

Den skal tre i kraft allerede torsdag neste uke, og inneholder en rekke lettelser i de nasjonale tiltakene.

Befolkningen i Kristiansand må derimot forholde seg til de lokale tiltakene som i dag ble forlenget.

Forslag om nedstenging og munnbind-påbud

Etter orienteringen fra Vik og Paulsen, var det flere av politikerne som kom med både innspill og forslag til hvordan situasjonen burde håndteres videre.

Roy Fardal (Uavhengig) hadde i forkant av møtet gått ut og vært tydelig på at Kristiansand burde stenges ned i en kort periode frem til utbruddet og smitten var helt under kontroll.

Forslaget falt derimot med én mot 12 stemmer.

Fardal skjønte selv at dette var noe som var urealistisk å få gjennomslag for, så derfor lanserte han et nytt forslag som gikk på munnbind-påbud i butikker og på kollektivtrafikk.

– Jeg har fått masse henvendelser om at folk er for slappe med munnbindbruk. Jeg mener vi bør stenge ned nå, for nå haster det, sa Fardal.

Vidar Kleppe i Demokratene støttet forslaget om påbud av munnbind, men også det forslaget falt med kun to stemmer mot 11.

Ønsket utvidede åpningstider

Kleppe hadde selv et forslag oppe til votering under møtet. Han mente det var på tide å utvide åpningstidene til testsentrene i kommunen.

Han ønsket strengere tiltak.

– Det er seigpining slik det er nå med dagens tiltak. Jeg er bekymret over de høye tallene som er nå, uttalte Kleppe.

Forslaget hans om å utvide åpningstidene ved testsentrene ble ikke vedtatt - også det med to stemmer for, og elleve i mot.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd kunne informere om at kommunen bemanner opp senterne så godt det lar seg gjøre.

– Det er en vanskelig balansegang å bemanne opp så mye som mulig, samtidig som vi ikke bemanner opp for mye, sa hun og la til at de gjør en løpende vurdering av dette i løpet av helgen.

Anbefaling om å droppe avslutninger og leirskoler

Et av tiltakene som ble diskutert mest under formannskapsmøtet fredag var det som handlet om å avgrense og droppe arrangementer som sommeravslutninger, turer og leirskoler - til tross for dette gjennomføres med tilhørende kohort eller klassetrinn.

Mali Steiro Tronsmoen (Sv) stusset veldig over at dette skulle gjelde blant barn og unge som til daglig holder seg med sin kohort i de fleste andre sammenhenger.

– Ungdommen kan møtes på tvers av kohorter, bydeler og lignende. Samtidig får jeg fortvilte mailer fra lærere som har fått beskjed om at de nå må avlyse turer og sommeravslutninger med kohorten sin, sa Tronsmoen.

– Det logiske er vel at når de kan sitte i klasserommet sammen, også må kunne dra på tur sammen, la hun til.

Hun fikk støtte av flere av de andre politikerne under møtet.

Likevel ble forslaget om å droppe eller justere anbefalingen nedstemt med fire mot ni stemmer.

– Det er vanskelig å komme utenom dette når FHI så tydelig gir oss denne anbefalingen. Jeg skjønner riktignok spørsmålet som stilles ved dette, men det er viktig å understreke at dette gjelder de neste 14. dagene, sier oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Kristin Eidet Robstad.

Her er innspillene fra Helsedirektoratet, kommuneoverlege, Statsforvalter og Folkehelseinstituttet som ble vedtatt under fredagens formannskapsmøte:

– Lokal forskrift frem til 21.05, deretter forlengelse frem til og med 04.06.

Nye tiltak administrativt:

  • Målrettet strategi for å hindre smittespredning blant russen, deriblant testing av all russ og pause av all russeaktivitet i en uke.

  • Forsterket TISK, det vil si økt bruk av hurtigtester, drop-in testsenter på havna fra 21.05, ekstra teststasjon ved Vågsbyd samfunnshus fra 20.05.

  • Avgrensing av fysiske arrangementer i kommunen

  • Avgrensing av utenomfaglige aktiviteter i oppvekst, herunder leirskole, sommeravslutning, førskoledag og ekskursjoner.

  • Tiltak knyttet til kommunikasjon som pressekonferanser, oppdatert og oversiktlig informasjon på kommunens nettsider, samt samarbeid med media.

Møtet ble avsluttet av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) som poengerte at han var forberedt på å måtte kalle inn til et nytt møte dersom situasjonen skulle forverre seg i løpet av pinsehelgen.

I vårt debattstudio kan du alltid si din mening og stille våre journalister spørsmål.

Les livereferat fra formannskapsmøtet nedenfor.