Anne Sundøy hos Wigemyr & Co har vært familien Elliotts advokat siden 2017. Onsdag ble det klart at Kristiansand kommune dekker saksomkostningene hennes i sin helhet, etter mange og lange klagerunder. Anne Sundøy hos Wigemyr & Co har vært familien Elliotts advokat siden 2017. Onsdag ble det klart at Kristiansand kommune dekker saksomkostningene hennes i sin helhet, etter mange og lange klagerunder. Foto: Wigemyr & co

Kommunen dekker saksutgiftene for Alethia