Vant søksmål mot kommunen: Får 1,5 millioner i oppreis­ning for tapt barndom

foto