Skolenedleggelser: La fram åtte ulike alternativer