Innførte regler som setter hele fami­lier i karan­tene – vurderer å forlenge ordningen