Havforskningsinstituttet anslår at det er 10.000  slike teiner bare i Raet Nasjonalpark. Fra venstre: Tord Aslak Aslaksen, leder Green Bay AS,  Kjell Rune Ugland fra Greenbay  ( i rødt) og Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet (i grønt). Havforskningsinstituttet anslår at det er 10.000 slike teiner bare i Raet Nasjonalpark. Fra venstre: Tord Aslak Aslaksen, leder Green Bay AS, Kjell Rune Ugland fra Greenbay ( i rødt) og Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet (i grønt). Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

6500 krabber, 2900 fisk og 500 hummere er fanget på havets bunn: - Et stort dyrevel­ferds­problem