Det private selskapet Otra Park står bak Grovane som alternativ for en batterifabrikk. De har fått laget denne skissen som de har brukt i kampen om å få fabrikken til Vennesla. Det private selskapet Otra Park står bak Grovane som alternativ for en batterifabrikk. De har fått laget denne skissen som de har brukt i kampen om å få fabrikken til Vennesla. Foto: Broomstick AS

Varsler avgjø­relse: – Har jobbet døgnet rundt