Svein Kristiansen: – Vi har fått den viktigste beskjeden