Vi ser helst at du sender bildene elektronisk i jpg-format på e-post til nett@fedrelandsvennen.Send med en liten bildetekst, og navn på fotografen. Bildene vil bli offentliggjort på våre sider http://www.navigo.no/bildeserier/.For de av våre lesere som ikke har mulighet for å sende bilde på e-post er adressenNettavisen

Fædrelandsvennen

Boks 369

4664 Kristiansand.