Kommunen vurderer å kjøpe alle Forsvarets eiendommer