— Vi må se hvordan vi skal løse dette, men jeg ser det som helt naturlig at jentene skal få samme tilbud som guttene. Men denne satsingen trenger ikke nødvendigvis skje gjennom KOK, understreker Bjørgum.