BYGLAND: — Olsen er medlem av utdannings- og forskningskomiteen som i disse dager er i ferd med å legge siste hånd på budsjettet for neste år.- Jeg tror vi skal greie å få øremerket midler for 2003 innenfor den samleposten hvor Stiftelsen Arkivet ligger nå. Og da mener jeg at Arkivet skal sikres et høyere beløp enn det de får i 2002 som er 1,5 millioner kroner, sier Olsen.- Men Stiftelsen bør vel snart få et sikrere fundament?- Ja, og det er utrolig viktig at vi får inn en merknad som sier at vi vil ha en egen budsjettpost for Arkivet i budsjettene fra 2004 og utover. Hvis vi får en egen budsjettpost med en spesifikk sum, er forutsigbarheten for Arkivet mye større enn i dag når de kommer inn under en samlepost.Olsen har godt håp om å få flertall for en slik merknad når budsjettinnstillingen skal avgis onsdag.