STAVANGER: Vitnet var først inne til avhør samme dag som Nokas-ranet skjedde. Da han var inne til nytt avhør i august i år, ønsket han å presisere at hans klare oppfatning var at politiet skjøt først på Domkirkeplassen.

31-åringen forklarte i dag at han gikk av bussen ved inngangen til Handelens Hus, hvor han observerte minst tre ranere som kom ut med bagger på skuldrene.

Han gikk opp mot Laugmannsgata, langs Nokas-bygget. Da han nærmet seg Hennes & Mauritz, ropte en politimann (politibetjent Erik Håland) at han måtte komme seg bort. Samtidig fikk han øye på de to ranerne som holdt vakt ved Saaben.

— De sto bak bilen, ved bagasjerommet. Senere satt de på huk på venstre side, på førersiden. Jeg kan ikke huske at de siktet på noen. Men de holdt våpnene klare, sa vitnet.

Kort tid etter hørte vitnet mellom fire og seks drønn eller smell som han oppfattet kom innenfra Nokas-bygget.

Ifølge 31-åringen gikk det rundt fem minutter fra han hørte dette til politibetjent Håland avfyrte flere skudd mot ranerne ved Saaben. Deretter skjøt ranerne flere skudd tilbake.

Aktor, statsadvokat Tor Christian Carlsen, påpekte at vitnet gikk av bussen flere minutter etter at ranerne hadde skutt ferdig mot vinduet i bakgården, og lurte derfor på om ikke vitnet kan ha forvekslet dette med skudd på Domkirkeplassen.

Vitnet svarte at han oppfattet at smellene kom fra Nokas-bygget og at situasjonen var rolig på Domkirkeplassen før politimannen skjøt.

Advokat Trygve Staff, Ridvan Halimis forsvarer, spurte vitnet om det var noen foranledning til at politimannen skjøt.

  • Nei, det kom overraskende, svarte vitnet.

David Toska tok også ordet under dette vitnemålet og tilføyde at smellene som vitnet hørte fra Nokas-bygget, kan ha kommet fra rambukken som ble kastet inn i lokalene i det samme tidsrommet.

Politibetjent Erik Håland sa i sin forklaring for lagmannsretten at han hørte minst ett skudd på Domkirkeplassen før han avfyrte sitt første skudd. Av de tre politimennene som løsnet skudd på Domkirkeplassen, var Håland den som skjøt først og flest skudd. Johnny Thendrup ble truffet av en av Hålands kuler.

Flere av Nokas-forsvarerne har både i tingretten og lagmannsretten forsøkt å påvise at politiet skjøt først, og at dette førte til at ranet kom ut av kontroll. I tingrettsdommen ble hele problemstillingen avvist.