• I 2017 ble Drangsholt lagt under vann. Nå får bygda egen båt av kommunen. FOTO: Kjartan Bjelland/Jan Oddvar Eide

Bygda ble lagt under vann – nå får de båt av kommunen

– Under flommen i 2017 evakuerte folk i kanoer. Velforeningen på Drangsholt har bedt om en båt. Nå har vi en til dem.